Kontakt

ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

Numer telefonu/faxu:
25 748 40 19

Nasz e-mail: 
spniedzialka@op.pl
SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Nagroda II stopnia - 2000 zł w konkursie dla
Szkolnych Kas Oszczędności - etap regionalny.

Marzena Wnuk i Elżbieta Wójcicka

Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj