W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej uczy się 238 uczniów, w tym w oddziałach przedszkolnych 61 uczniów, w klasach I-III - 100 uczniów, w klasach IV-VI - 77 uczniów. 

W Szkole Podstawowej funkcjonuje:

- Uczniowski Klub Sportowy „OSY"
- Samorząd Uczniowski
- Szkolny Klub Wolontariatu „Podaruj siebie”
- SKO
- Świetlica
Stołówka

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. RODZINY SAŻYŃSKICH

W Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich uczy się 60 uczniów. 

W Gimnazjum funkcjonuje:

- Uczniowski Klub Sportowy 
- Samorząd Uczniowski
- SK PCK
- SK LOP
- Świetlica
- Stołówka


Kreator strony - przetestuj