Kontakt

ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

Numer telefonu/faxu:
25 748 40 19

Nasz e-mail: 
spniedzialka@op.pl
OBIADY
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj