SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. RODZINY SAŻYŃSKICH 
W STAREJ NIEDZIAŁCE
Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE


Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Nr 7/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 28 lutego do 15 marca 2019r. 

Wniosek o przyjęcie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać z sekretariatu szkoły lub strony internetowej (od 27.02.2019).

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy
DRUKI DO POBRANIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określają następujące przepisy:

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
3. Uchwała Nr IV.29.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
4. Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj