LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się w dniach 11-13 maja 2020 r.

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW 
I POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE


Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie od 28 lutego do 14 marca 2020r. 

Wniosek o przyjęcie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać z sekretariatu szkoły lub strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj