SKO
Szkolna Kasa Oszczędności
w Szkole Podstawowej
im. Marii Kownackiej
w Starej Niedziałce 

REGULAMN SKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MARII KOWNACKIEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE

2012-11-27 22:48:49, komentarzy: 0

REGULAMN SKO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. MARII KOWNACKIEJ

W STAREJ NIEDZIAŁCE

 

 

 1. Szkolna Kasa Oszczędności  w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce działa pod patronatem Banku PKO BP w Mińsku Mazowieckim.
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń szkoły podstawowej.
 3. Dowodem przynależności do SKO jest założenie konta, otrzymanie książeczki oszczędnościowej i legitymacji.
 4.  Opiekunami SKO  są p. Marzena Wnuk i p. Elżbieta Wójcicka.
 5.  Na książeczkę SKO do opiekuna SKO uczeń może wpłacić jednorazowo nie mniej niż 1zł i nie więcej niż 50 zł.
 6. Wpłat i wypłat z książeczki SKO u opiekuna SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki  w poniedziałki i piątki.
 7. Przyjęcie od ucznia pieniędzy opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia.
 8. Wypłatę gotówki do 10 zł uczeń może dokonać za swoją dyspozycją ustną kwitując to własnoręcznym podpisem w książeczce.
 9.  Wypłatę gotówki powyżej 10zł może dokonać uczeń za pisemną zgodą rodzica.
 10. Wypłaty w oddziale banku może dokonać jedynie rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 11. Stan konta ucznia może być zasilany wpłatami osób trzecich o dowolną kwotę. Można to zrobić przelewem bankowym lub wpłatą w kasie banku.
 12. W razie zagubienia lub utraty legitymacji SKO lub książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekuna SKO.
 13. Członek SKO zgłasza wypłaty gotówkowe u opiekuna SKO na co najmniej 2 dni przed żądanym terminem wypłaty.
 14. Opiekun SKO ma prawo odmówić wpłaty i wypłaty gotówkowej jeżeli deklarowana kwota wpłaty jest niższa niż 1 zł, a wypłaty jest wyższa niż 50 zł.
 15. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
 16. Członek SKO może wystąpić z SKO na podstawie oświadczenia  prawnego opiekuna  o wystąpieniu z SKO, zgłasza ten fakt opiekunowi SKO i zwraca legitymację i książeczkę SKO.
 17. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.
 18. Opiekunowie SKO prowadzą dokumentację związaną z pracą tej organizacji zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP
 19. Dyrektor szkoły ma prawo do kontroli dokumentacji prowadzonej przez opiekuna SKO.
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator strony - przetestuj