INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓWREKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2017r. 
rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w terminie 
 od 30 marca do 14 kwietnia. 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać z sekretariatu lub strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie.
KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zarządzenia 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki  z dnia 23 marca 2017r.
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017|2018 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
.

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców z dnia 13 stycznia 2017r.

Na prośbę Pana Wójta kierujemy do Państwa - mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki prośbę o wypełnienie ankiety. Opinie zawarte w ankiecie posłużą do przygotowania programu rewitalizacji gminy. Ankietę wypełnia się on-line. 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” 
naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok. 20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 

ZAŁĄCZNIKI DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO
GOTHAER TU S.A.


Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać:

1. W Sekretariacie Szkoły
lub
2. Bezpośrednio u Skarbnika Rady Rodziców
lub
3. Na konto Rady Rodziców 
22 1020 4476 0000 8202 0300 1179
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce

W tytule koniecznie prosimy podać: 
imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Uczymy ratować

2017-01-16 14:40:16, komentarzy: 0

Biblioteka Szkolna zorganizowała warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratownika medycznego i panią pielęgniarkę. Warsztaty odbyły się w dwóch turach, w pierwszych wzięli udział uczniowie klas II Szkoły Podstawowej, natomiast w drugiej uczniowie klasy III b, wolontariusze i samorządy klasowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Pod profesjonalnym okiem ratownika medycznego młodzi uczniowie uczyli się komu udzielić pomocy, jak jej udzielać, na co zwrócić uwagę, kogo wezwać, kiedy potrzebna jest pomoc, jak ułożyć osobę przytomną w pozycji bezpiecznej. Każdy z uczestników warsztatów poza wiedzą teoretyczną zdobył także umiejętności praktyczne. W warsztatach wzięło udział ponad 90 osób. 

Urszula Mastalerz

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator strony - przetestuj