Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Hanna Ślusarczyk
Zastępca Przewodniczącej: Ewa Popławska
Skarbnik: Renata Rokicka

radarodzicowniedzialka@gmail.com

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać:

1. W Sekretariacie Szkoły
lub
2. Bezpośrednio u Skarbnika Rady Rodziców
lub
3. Na konto Rady Rodziców 
22 1020 4476 0000 8202 0300 1179
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

W tytule koniecznie prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

UBEZPIECZENIE GRUPOWE GOTHAER TU S.A.

"Dzwonek na obiad"

Właśnie ruszyła kolejna edycja akcji „Dzwonek na obiad”. Jej celem jest dofinansowanie ciepłych posiłków dla uczniów. Zgłoszenia trwają do 5 października.

Zainteresowanych pomocą zapraszamy do psychologa szkolnego
Pani Moniki Pamrowskiej.


https://dzwoneknaobiad.pl/

REKRUTACJA 2018/2019
do przedszkola i do klasy I

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce informuje, w dniach od 1 do 16 marca 2018r. odbędzie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I szkoły podstawowej.
Wnioski o przyjęcie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 16 marca 2018r. 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 
W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
soki: owocowe, warzywne, mieszane

Produkty mleczne objęte programem to: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok.20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj