Kontakt

ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

Numer telefonu/faxu:
25 748 40 19

Nasz e-mail: 
spniedzialka@op.pl

INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓWZAŁĄCZNIKI DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO
GOTHAER TU S.A.

Pobierz plikiSkładki na Radę Rodziców prosimy wpłacać:

1. W Sekretariacie Szkoły
lub
2. Bezpośrednio u Skarbnika Rady Rodziców
lub
3. Na konto Rady Rodziców 
22 1020 4476 0000 8202 0300 1179
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce

W tytule koniecznie prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2017r. rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 
w terminie od 30 marca do 14 kwietnia. 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać 
z sekretariatu lub strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie.

KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok.20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj