Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców 
"zagrożenie koronawirusem"

Moje dziecko nadużywa sieci – co robić?

Materiały ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę


Szanowni Państwo,
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została zamieszczona informacja dot. e-papierosów skierowana do rodziców i nauczycieli.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/​ 


UBEZPIECZENIE DLA UCZNIÓW

Firma Wiener TU S.A Vienna Insurance Group
Kwota składki: 39 zł na pierwsze dziecko i 19,50 zł na kolejne z rodziny wielodzietnej.
Kwota ubezpieczenia 10 000 zł.

Komplet potrzebnych dokumentów składa się z:
1. Druk zgłoszenia świadczenia zawierający pieczęć Przedszkola/Szkoły (pieczęć przystawić w górnej części druku zgłoszenia).
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
3. Karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) oraz w skomplikowanych przypadkach dokumentacja przebiegu leczenia (bez klisz, płyt CD itp.).
4. Oryginały imiennych rachunków (w przypadku kosztów leczenia).

Państwa polisa została dołączona do naszej uproszczonej ścieżki realizacji świadczeń:
Zgłoszenia świadczenia dokonujemy poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@wiener.pl
Wykonujemy skan/zdjęcia kompletu dokumentów, załączamy do maila i wysyłamy. To wszystko, prosto i wygodnie.

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Drodzy Rodzice,
rozpoczynamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020.
Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja 2019r. 
W związku z tym przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie "KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ".

Aktualny formularz „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” dostępny jest u wychowawców świetlicy i na stronie szkoły w zakładce dokumenty.

Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Dominika Krusiewicz
Zastępca Przewodniczącej: Katarzyna Kowalska
Skarbnik: Marta Wotlińska

radarodzicow.sp.niedzialka.stara@gmail.com

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać:

1. W Sekretariacie Szkoły
lub
2. Bezpośrednio u Skarbnika Rady Rodziców
lub
3. Na konto Rady Rodziców 
22 1020 4476 0000 8202 0300 1179
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

W tytule koniecznie prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok.20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj