Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


Wyprawka

REKRUTACJA 2018/2019
do przedszkola i do klasy I

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce informuje, w dniach od 1 do 16 marca 2018r. odbędzie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I szkoły podstawowej.
Wnioski o przyjęcie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 16 marca 2018r. 
KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Aneta Rogulska
Zastępca Przewodniczącej: Anna Gruba
Skarbnik: Jolanta Szczepek
Członek: Jarosław Kowalski
Członek: Beata Szymańska
Członek: Jadwiga Jackiewicz

radarodzicowniedzialka@gmail.com

KONFERENCJA DLA RODZICÓW
Tematyka:
Rodzice jako wzorce wychowawcze.
Co rodzice powinni wiedzieć o alkoholu, narkotykach i dopalaczach?

Prowadzący:
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko
Czas i miejsce:
02.11.2017r. godz. 17:30Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej

Od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 
W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
soki: owocowe, warzywne, mieszane

Produkty mleczne objęte programem to: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy

INFORMACJA DLA RODZICÓW
IV edycja programu „Dzwonek na obiad”
w roku szkolnym 2017/18


Możliwe jest dofinansowanie obiadów dla dzieci, u których dochód 
w rodzinie nie przekracza 900 zł netto na osobę.
Termin składania wniosku do 6 października.
Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów wraz 
z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć w Vademecum stypendysty na:

ZAŁĄCZNIKI DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO
GOTHAER TU S.A.

Pobierz pliki


Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać:

1. W Sekretariacie Szkoły
lub
2. Bezpośrednio u Skarbnika Rady Rodziców
lub
3. Na konto Rady Rodziców 
22 1020 4476 0000 8202 0300 1179
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce

W tytule koniecznie prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2017r. rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 
w terminie od 30 marca do 14 kwietnia. 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać 
z sekretariatu lub strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie.

KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok.20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj