Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

INFORMACJE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


UBEZPIECZENIE DLA UCZNIÓW

Wszelkie informacje dotyczące Wiener TU S.A. dostępne na stronie www:
www.wiener.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne również na stronie www:
https://www.wiener.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/wypadkowe-dla-firm/ubezpieczenie-nnw-dzieci-mlodziezy-personelu-w-placowkach-oswiatowo-wychowawczych-oswiata/

Klauzula RODO dostępna również na stronie https://www.wiener.pl/klauzula-informacyjna

Kwota składki: 41zł na pierwsze dziecko i 20,50 zł na kolejne z rodziny wielodzietnej.

List Ministra Edukacji Narodowej
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: 
Zastępca Przewodniczącej: 
Skarbnik: 

radarodzicow.sp.niedzialka.stara@gmail.com

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki

W ramach realizacji Programu Zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020” w roku 2020 rozpoczynamy szczepienia ochronne przeciwko HPV u dziewcząt z rocznika 2007, zamieszkałych w Gminie Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do gminnych szkół. 

Koszt szczepień w CAŁOŚCI zostanie pokryty z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Program "Dobry Start"

Drodzy Rodzice, 
Od 1 lipca 2020 roku rusza składanie wniosków.
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Monika Pamrowska

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym
do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce na rok szkolny 2020/21

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 
na terenie Szkoły Podstawowej 
im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

Szanowni Rodzice,
w związku ze wznowieniem od 25 maja 2020r. w ograniczonym zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa zawartymi w załączniku.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców 
"zagrożenie koronawirusem"

Moje dziecko nadużywa sieci – co robić?

Materiały ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę


Szanowni Państwo,
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została zamieszczona informacja dot. e-papierosów skierowana do rodziców i nauczycieli.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/​ 


Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać:

1. W Sekretariacie Szkoły
lub
2. Bezpośrednio u Skarbnika Rady Rodziców
lub
3. Na konto Rady Rodziców 
22 1020 4476 0000 8202 0300 1179
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

W tytule koniecznie prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok.20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj