Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

PRZEDSZKOLE


Zgłoszenia o wypisaniu dziecka
z posiłków od 1 listopada 2017 roku kierujemy SMS-em pod nowy numer telefonu 533-342-452.
W treści prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę lub grupę.

Płatności za posiłki dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca na CATERING "CHATKA PUCHATKA" numer konta PKO BP
65 1020 4476 0000 8902 0372 8532. 
W tytule wpisujemy nazwisko i imię dziecka oraz miesiąc.
KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, 
pok. 20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 

Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj