Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


INFORMACJA DLA RODZICÓW
W związku z pandemią koronawirusa i niemożliwością zapewnienia bezpiecznych, komfortowych warunków pobytu dzieci, zajęcia w oddziałach przedszkolnych, odbywające
się w Szkole Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce, pozostają zawieszone do odwołania. Nauczanie zdalne pozostaje bez zmian.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE


Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie od 28 lutego do 14 marca 2020r. 

Wniosek o przyjęcie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać z sekretariatu szkoły lub strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy

Wyprawki dla dzieci z oddziałów przsdszkolnych
Wyprawka dla 2 latka będzie podana w połowie września.


KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, 
pok. 20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 


Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj