Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNEWyprawka

REKRUTACJA 2018/2019
do przedszkola i do klasy I

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce informuje, w dniach od 1 do 16 marca 2018r. odbędzie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I szkoły podstawowej.
Wnioski o przyjęcie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 16 marca 2018r. 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Informujemy, że zgodnie z: 
Uchwałą Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki w zakresie przekraczającym podstawę programową. 

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, 
pok. 20 lub wchodząc na stronę:

Treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty dostępny pod adresem: 

Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj