Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl
PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ
RODZINA SAŻYŃSKICH
.
Stefania Sażyńska
(1895–1992)
Stefan Sażyński 
(1893 - 1944)
Tadeusz (1924-1944)
Witold (1922-1944)
Czesław (1920-1944)
Rodzina Sażyńskich, to bohaterowie, którzy odeszli na wieczną wartę
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec Rzeczypospolitej. 

Świadomi tego pragniemy pielęgnować takie wartości jak: honor, odpowiedzialność, rzetelność, poświecenie.

Druga wojna światowa rozpoczęta napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku i sprzymierzonych z nimi wojsk komunistycznych Związku Radzieckiego, które zadały Polakom cios w plecy w dniu 17 września 1939 r. sprowadziły trudne do opisania cierpienia ludności polskiej. Wiele rodzin polskich przeżyło gehennę. Te trudne losy nie ominęły Mińska Mazowieckiego i terenów byłego powiatu Mińskiego.

Jedną z takich rodzin w naszym mieście była rodzina Sażyńskich, która
z dawnych lat pochodziła z Warszawy. W 1928 roku cała rodzina Sażyńskich (Stefan i Stefania, Czesław ur.w 1920r., Witold ur. w 1922r. i Tadeusz ur. w 1924r.) przenieśli się z Warszawy do Mińska Mazowieckiego, gdzie otworzyli fotograficzne atelier przy zbiegu ulic Legionów
z Karczewską. W 1939r. najstarszy syn został studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Witold marzył o służbie w marynarce, a najmłodszy, Tadeusz interesował się mechaniką samochodową.

W czasie okupacji cała rodzina włączyła się w nurt konspiracyjny. Zakład fotograficzny był punktem kontaktowym, rozdzielnią tajnej prasy,
a także komórką legalizacji dokumentów podległą Komendzie Obwodu "Mewa". W lutym 1944r., wśród 70 aresztowanych osób, znalazła się cała rodzina Sażyńskich. Podczas rewizji mieszkania znaleziono materiały organizacyjne, fotografie i broń. Przewiezieni do Latowicza zostali poddani okrutnym torturom w celu wymuszenia zeznań. Później przewieziono ich na Pawiak. Czesław nie wytrzymał tortur, zmarł w szpitalu na skutek ogólnego pobicia. Tadeusza rozstrzelano 14 kwietnia, a 24 kwietnia Witolda. Stefan Sażyński zmarł w obozie w Stutthofie. Pani Stefania została wysłana do obozu kocentracyjnego Rawensbruck. W 1946r. powróciła do Mińska Mazowieckiego. Zakład fotograficzny prowadziła do września 1991r. 
Zmarła 19 września 1992r.
FOTOGRAFIE RODZINY SAŻYŃSKICH
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj