Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

WITAMY NA STRONIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RODZINY SAŻYŃSKICH 
W STAREJ NIEDZIAŁCE
Funkcję dyrektora sprawuje Agnieszka Natorff-Gałka.
W szkole zatrudnionych jest 34 nauczycieli 
w tym psycholog, pedagog, logopeda, bibliotekarz i 9 pracowników obsługi.


Placówka oferuje szereg zajęć dodatkowych, kół zainteresowań:
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  
-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
- koło matematyczne, geograficzne, przyrodnicze, języka angielskiego, - zajęcia logopedyczne,
- zajęcia biblioteczne,
- zajęcia sportowe,
- gimnastyka korekcyjna.


Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły objęci są opieką: psychologa, pedagoga, stomatologa, logopedy, pielęgniarki.
U
czniowie klasy  IV w II semestrze będą brali udział 
w zajęciach basenowych.
Dzieci objęte są dożywianiem. 
Szkoła oferuje dowozy.

Baza szkoły:
 - sale wyposażone w tablice interaktywne, projektory, 
- pracownia komputerowa wyposażona w 20 stanowisk,- sala do gimnastyki korekcyjnej, -sala zabaw,  - sala gimnastyczna, -siłownia, - gabinet logopedy, - kompleks boisk ORLIK: boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykowej,
- biblioteka wyposażona w czytelnię i wypożyczalnię, 
w której znajduje się 1 stanowisko komputerowe, księgozbiór biblioteki liczy ponad 5000 tysięcy woluminów, prenumerowanych jest 7 tytułów periodyków.
- place zabaw,

Szkoła realizuje szereg programów: "Program dla szkół",
 „Przyjaciele Puchatka”, „Trzymaj formę”, czytające szkoły kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akwarium z klasą”, Dzień Bezpiecznego Internetu, „PoczytajMY”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Śniadanie daje moc”, „Porcja pozytywnej energii”, „Klub scrabble”, „Klub gier Granna”, „Klub Szkół Unicef”.

Ponadto nasza placówka realizuje projekty:
- projekt TOC, 
„Piktografia- gramy w piktogramy”, projekt "Lepsza szkoła",  projekty edukacyjne.
Szkoła współpracuje z:
Gminnym Klubem Sportowym „Diagram”- 
uczniowie biorą udział w cyklu rozgrywek warcabowych Grand Prix Mazowsza w Warcabach. Szkolne Koło LOP współpracuje ze Studenckim Wolontariatem Projektor Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Siedlcach, Centrum Zoologiczno-Wędkarskim, Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki, Domem Pomocy Społecznej „Jedlina”.

Szkoła realizuje szereg imprez o charakterze lokalnym oraz ogólnopolskim 
– spotkania autorskie, Pikniki Rodzinne, bale choinkowe, apele, przedstawienia, jak również akcje charytatywne – zbiórka zakrętek, baterii, makulatury, telefonów komórkowych. W szkole odbywa się wiele imprez, konkursów, happeningów, akcji flash mob. 


Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj