Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl
ROK SZKOLNY 2019/2020

DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO - KONKURSY SZKOLNE

W związku z obchodami Dnia Języka Polskiego w klasach IV-VIII wybieramy uczniów do następujących konkurencji:
-dyktando-2 osoby,
-kaligrafia-2 osoby,
-piękne czytanie-2 osoby,
-turniej wiedzy- 2 osoby,
- kalambury- 4 osoby.

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej konkurencji!

Terminy konkursów:
- w poniedziałek na 2 godzinie lekcyjnej na dyktando do sali nr 18 (15 minut),
- w poniedziałek na 3 godzinie lekcyjnej na konkurs kaligrafii do biblioteki ( 15 minut),
- w środę na 3 godzinie lekcyjnej na konkurs pięknego czytania do biblioteki,
- w środę na 4 godzinie lekcyjnej na turniej wiedzy i kalambury do biblioteki.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w piątek 6 marca.
Przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I,II i III miejsca.

Organizatorzy: A. Araźna, U.Mastalerz

Zapraszamy do udziału
w POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„Bóg, Honor, Ojczyzna - wartości ciągle ważne”


PLIKI DO POBRANIA:


ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach,
które organizuje nasza szkolna biblioteka.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

QBEK PEŁEN MATMY
Powiatowy Konkurs Matematyczno-Artystyczny


"Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby"

Nieszczęscie w królestwie. Ulubiony kubek królowej został zniszczony. Aby zapobiec tragedii należy szybko podjąć działania. Poddani, ogłaszamy konkurs na nowy projekt szaty graficznej kubka naszej Królowej! Królowa kocha swoje córki i kocha wszystko co matematyczne, ceni sobie poczucie humoru i ma ogromny dystans do siebie.
 
Cele konkursu:
1. Popularycja matematyki i jej rozwój
2. Spostrzegawczość, logiczne myślenie
3. Rozwijanie twórczej i kreatywnej postawy poprzez artystyczną formę wyrazu
4. Uchwycenie matematycznych kształtów w środowisku
5. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych
6. Aktywizacje uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Zaprojektować szatę graficzną kubka (zakreślając jego pierwotny kształt zwykłego kubka)
2. Podać swoje imię, nazwisko, klasę, imię i nazwisko opienuna, nazwę szkoły i przyczepić do pracy w sposób widoczny i trwały ( z tyłu pracy )
3. Dostarczyć pracę w terminie do sekretariatu ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
4 Oceniane będą jedynie prace autorskie! Plagiaty będą automatycznie dyskwalifikowane!
(zgłosić można maksymalnie 3 prace na jedną osobę)
Komisja oceniać będzie zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, kreatywność, a także poczucie humoru.
 

Skład Komisji: Nauczyciele matematyki ZSZ nr 2, reprezentacja uczniowska, pracownicy szkoły.

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, wyróznienia i dyplomy, a ponadto uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych preferencję przy przyjęciu do ZSZ nr 2.

Ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie sie podczas Powiatowego Święta Matematyki dnia 14.03.2019r.

Organizatorzy: Nauczyciele matematyki w ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Uczestnicy konkursu: Uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej, uczniowie 3 klas gimnazjów i 1,2 klasy szkół ponadgimnazjalnych

Forma pracy: Plakat - minimalne wymiary A3

Termin: Zgłoszenia przyjmowane są do 8.03.2019 r.


GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Współtwórcy niepodległości”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz  klas III gimnazjów z terenu gminy Mińsk Mazowiecki
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Format wywołanej fotografii 210 X 297 MM. 
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 12.02.2019r. do godziny 14.00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce ul.Mazowiecka 154, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia, popularyzuje wiedzę i kulturę matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny.
Uczestnicy (zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli) za pośrednictwem strony www rejestrują się i wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.
Nagrody: laptopy Apple Mac Book, tablety, czytniki e-booków, plecaki, książki, gadżety, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy. 
Szczegółowe informacje, zgłoszenia, pliki do pobrania dostępne są na stronie:
 www.mwo.usz.edu.pl

Szkolny koordynator konkursu Dorota Krzyśpiak

XVI edycja Konkursu Ekologicznego 
„Bądź świadomy-walcz ze smogiem!” 
dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska);
II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy IV-VI – komiks łączący w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową, technika dowolna;
III grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.

Prace można skladać do wychowawców.
Szkolny koordynator konkursu 
Danuta Zychowicz i Dorota Krzyśpiak

Pobierz pliki


ROK SZKOLNY 2017/2018

Gminny Konkurs Plastyczny
„Moja ojczyzna – Polska w oczach dziecka”

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce, pod patronatem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Antoniego Janusza Piechoskiego.
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wielu 3- 6 lat z przedszkoli z terenu gminy Mińsk Mazowiecki. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:
1. dzieci 3 letnie
2. dzieci 4 letnie
3. dzieci 5 letnie
4. dzieci 6 letnie
Koordynatorzy konkursu: Urszula Mastalerz i Mariola Gielo

XI Powiatowy Konkurs Wiedzy OMNIBUS 2018

Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:
I szkolnego – polegającego na rozwiązaniu testu 
II powiatowego – będącego rywalizacją indywidualną przeprowadzoną w kilku rundach. 
W II etapie będą uczestniczyć zwycięzcy I etapu. Zadaniem uczestników
będzie udzielenie odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin wiedzy,
np. przyrody, matematyki, informatyki, sztuki, historii i języka polskiego.

Etap powiatowy odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Maz.

Zestawy dostosowane będą do dwóch grup wiekowych: 
uczniów z klas I – III i IV – VII.
Etap szkolny odbędzie się 7-9.05.2018 r.
Spośród uczestników szkolnego etapu Konkursu  wyłonimy jednego reprezentanta z klas I – III i jednego z klas IV – VII.
Rozgrywki finałowe odbędą się 16.05.2018r. dla kl. I - III o 9:00, a 17.05.2018r. dla kl. IV – VII o godz. 9:00.

Szkolny koordynator Dorota Krzyśpiak

GMINNY KONKURS PROFILAKTYCZNY
„Powiedz NIE” 

uczniowie klas I-III 
Indywidualny konkurs plastyczny na wykonanie plakatu
„Mamo, tato nie pal!”.
• Technika wykonania- dowolna
• Format- plakat może być w formacie A4, A3

koordynator p. A. Zdanowicz

uczniowie klas IV - VI
Indywidualny konkurs plastyczny na wykonanie ulotki profilaktycznej
na temat: 
„Brak nudy – brak uzależnienia.”
• Technika wykonania- dowolna
• Format- ulotka może być w formacie A4, A5 lub składana na trzy części
• Ulotka powinna zawierać tekst oraz obrazki.

koordynator p. D. Krzyśpiak

uczniowie klas VII i II, III gimnazjum
1. nagranie krótkiego maksymalnie 5 min. filmu (nagranego na nośnik – płytę DVD), 
lub 
2. wykonanie zdjęcia (nadesłanie go w formie papierowej), promującego styl życia, wolny od uzależnień. Tytuł prac:„Zdrowa wolność”.
Autorami prac w kategorii klas VII oraz II i III gimnazjum (filmu i zdjęcia) mogą być drużyny składające się z maksymalnie 3 osób.

koordynator p. U. Mastalerz

POWIATOWY KONKURS „W HOŁDZIE NIEPODLEGŁOŚCI ” – OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”


Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców powiatu mińskiego pod patronatem Starosty Mińskiego Jana Antoniego Tarczyńskiego.

  • Konkurs otwarty na znaczek – przypinkę okolicznościową dotyczącą tematycznie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, obejmujący w tym uczniów wszystkich typów szkół. 
  • Konkurs na film, animację „Miejsca pamięci powiatu mińskiego w procesie niepodległościowym” dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
  • Konkurs wiedzy dla pracowników instytucji publicznych powiatu mińskiego.15 - 17. 06. 2018 r. podsumowanie konkursu, rozdanie nagród zwycięzcom podczas Dni Powiatu Mińskiego

27 kwietnia 2018r. - ostateczny termin składania prac konkursowych związanych ze znaczkiem – przypinką okolicznościową.
27 kwietnia 2018r. - ostateczny termin na składanie filmu, animacji „Miejsca pamięci powiatu mińskiego w procesie niepodległościowym”.
15 - 17. 06. 2018 r. podsumowanie konkursu, rozdanie nagród zwycięzcom podczas Dni Powiatu Mińskiego
Więcej na temat konkursu i potrzebne pliki  tutaj.

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Sleeveface"

Konkurs dla uczniów klas VII, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
Każdy z uczestników konkursu może zgłosić najwyżej 3 zdjęcia.
Czas trwania konkursu: do 26 marca 2018 roku
Regulamin, dane autora pracy i oświadczenie dostępne sa tutaj

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII 

Organizator
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego uczący w gimnazjum oraz klasach IV - VII Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce i nauczyciel biblioteki.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas II- VII SP oraz II-III gimnazjum wyłonieni przez nauczycieli uczących w danej klasie. 

Cele konkursu
1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
4. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.
5. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
7. Rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
8. Wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym.

Przebieg konkursu:
Organizacja konkursu
1. Przeprowadzany jest przez nauczycieli języka polskiego i biblioteki w dniu 26.02.2018 roku.
2. Tekst dyktanda oparty jest na utworze Marii Kownackiej ,,Wiatrak profesora Biedronki”.
3. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa.
4. Uczestników do konkursu wyłania nauczyciel języka polskiego (uczący w danej klasie) na podstawie wyników jakie uczeń osiągnął z zakresu umiejętności ortograficznych.
5. Wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia po przeprowadzonym konkursie.
6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy członek komisji konkursowej przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia.
7. Prace uczestników przechowywane są do końca roku szkolnego.

Zasady oceniania
1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
2. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną:
a) Za błędy uważa się pisownię rz - ż, ó - u, h - ch, pisownię "nie" z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, pisownię wyrazów wielką literą, ą - ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów.
b) Błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu ortograficznego.
c) Nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:
- błędna litera lub wyraz zostały przekreślone,
- poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia,
- wszelkie "przeróbki" liter uznaje się za błędy.
Nagrody
1. Tytuł "Mistrza Ortografii" przyznawany jest w trzech kategoriach: kl.II-III SP, IV-VII SP oraz gimnazjum.
2. Tytuł "Mistrza Ortografii" otrzymuje uczeń, który popełnił jak najmniejszą ilość błędów (zasady oceniania pkt 2 a, b). Zostaje on przyznany w marcu podczas uroczystej akademii z okazji DNIA JĘZYKA POLSKIEGO.


Uwagi ogólne dotyczące przebiegu konkursu

1. Organizatorzy informują uczniów, że należy pisać wyraźnie, a błędy poprawiać przez skreślenie całego wyrazu i napisanie go ponownie.
2. Nauczyciele czytają całe dyktando w celu zapoznania uczniów z jego treścią.
3. Nauczyciele dyktują po kolei każde zdanie. Nie mówią, gdzie należy postawić kropkę, przecinek, wielką literę.
4. Każde następne zdanie można dyktować po upewnieniu się, że wszyscy uczestnicy napisali zdanie poprzednie.
5. Po napisaniu dyktanda nauczyciel czyta je jeszcze raz - dość wolno. Uczniowie sprawdzają swoje zdania, poprawiają, uzupełniają ewentualne braki.

II Powiatowy Konkurs Matematyczny
"Mistrz Sudoku"
dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej

Etap szkolny konkursu odbędzie się 21.02.2018r.

Etap powiatowy odbędzie się 13.03.2018r. o godz 10:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim (do etapu powiatowego kwalifikuje ucznia zdobycie 80% punktów lub więcej).

Szkolni koordynatorzy konkursu: p.Sylwia Pałdyna i p.Dorota Krzyśpiak

XVI konkurs fotograficzny
pt. „Pocztówki z Warszawy w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z województwa mazowieckiego w wieku 10-16 lat
(2 kategorie wiekowe).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin nadsyłania prac do dnia 12 marca 2018r.
Szkolny koordynator konkursu p. Małgorzata Komorowska

„Dzień Bezpiecznego Internetu: 
tworzymy kulturę 
szacunku w sieci” 
organizowanego w ramach 
Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 
      6 lutego 2018 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Nasza szkoła od kilku lat aktywnie włącza się do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu. Także tym razem wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, publikacji zapraszamy do konkursu pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. 
     Celem konkursu jest zwrócenie uwagi poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę itp.
Kategorie konkursowe

Kategoria I - dla uczniów klas II i III gimnazjum.
Temat zadania: Jasna strona Internetu - tworzymy kulturę szacunku w sieci
Uczestnicy konkursu realizują film (do 3 minut), wykonują prezentację multimedialną lub animację w Scratchu.

Kategoria II - dla uczniów klas VII.
Temat zadania: Szacunek w sieci
Podkładka pod mysz komputerową / ulotka – projekt wykonany w wybranym programie graficznym np.: GIMP. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako jpg. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa, z wyjątkiem logo i hasła kampanii DBI 2018. Wielkość obszaru projektu – max.180×220 mm, orientacja pion lub poziom dowolna.

Kategoria III - dla uczniów klas V i VI.
Temat zadania 1: „Lepszy Internet zależy od Ciebie”
Komiks (za pomocą dowolnych programów komputerowych) lub plakat w programie graficznym PAINT lub kalendarz jednostronny- wykonany w wybranym programie np.: MS Word, LibreOffice, GIMP. Wymiar kalendarza A4, układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, zapisane jako .JPG lub .PDF

Temat zadania 2: „Internet – wróg, czy przyjaciel”
Opowiadanie (w dowolnym edytorze tekstu, zapisane .pdf)

Kategoria IV - dla uczniów klas III i IV.
Temat zadania: „ Kultura w sieci zależy od Ciebie”
Plakat (praca plastyczna lub rysunek wykonany w programie graficznym np. PAINT).

Kategoria VI - dla uczniów klas I i II.
Temat zadania: Bezpieczeństwo w sieci
Przestrzenny model wirusa komputerowego.

Kategoria VII - dla uczniów oddziału przedszkolnego.
Temat zadania: Bezpieczeństwo w sieci
Rysunek, plakat jak wyobrażasz sobie Strażnika Internetu.

Kategoria VIII – konkurs szkolny.
Temat zadania: „Grzeczność nie jest rzeczą łatwą, ani małą” Adam Mickiewicz
Mistrz klawiatury (kto pierwszy poprawnie przepisze tekst o bezpieczeństwie w sieci) – po 3 osoby z klas VII, II gimnazjum i III gimnazjum.
Turniej czytania ze zrozumieniem – po 3 osoby z klas VI, VII i II gimnazjum.

Pobierz pliki


Gminny Konkurs Fotograficzny „Selfie z historią”

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VII Szkół Podstawowych i II-III Gimnazjów z terenu gminy Mińsk Mazowiecki. 
Szkolny koordynator konkursu p. Małgorzata Komorowska

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
 dla klas II - VII sp i II-III gimnazjum

Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu i trwa 75 min.
Odbędzie się 15 marca 2018r.
Zgłoszenia do konkursu dokonujemy:
klasy I-III u wychowawców, klasy IV-VII i II-III gim u swoich nauczycieli matematyki.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma jedną z pięciu
zabawek logicznych z drutu!

Osiągnięte wysokie wyniki w konkursie będą zapisane na świadectwie
w szczególnych osiągnięciach, uczniowie otrzymają dyplomy i upominki. Nagrody I stopnia dla laureatów  to udział w międzynarodowych
obozach matematycznych.

Koszt udziału w konkursie za jednego uczestnika wynosi 9zł.


Szkolny koordynator konkursu Dorota Krzyśpiak

Konkurs "3. TRIATHLON MATEMATYCZNY"
dla klas I - VII szkoły podstawowej
Zarejestruj się na: https://matzoo.pl/triathlon/

PRZEBIEG KONKURSU
1. Przez 3 tygodnie, co tydzień publikowane będą  zadania. Dla każdej klasy przygotowane są odpowiednie pod względem trudności zadania do rozwiązania.
2. Aby rozwiązać zadania Użytkownik musi być zalogowany na platformie.
3. Przed wejściem do konkurencji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami rozwiązywania konkurencji.
4. Godzina i miejsce rozwiązywania zadań konkursowych są dowolne. 

HARMONOGRAM:
24 listopada 2017, godz. 00:00 - publikacja zadań pierwszej konkurencji.
1 grudnia 2017, godz. 00:00 - publikacja zadań drugiej konkurencji.
8 grudnia 2017, godz. 00:00 - publikacja zadań trzeciej konkurencji.
15 grudnia 2017, godz. 00:00 - zamknięcie dostępu do zadań i możliwości odpowiedzi na nie we wszystkich konkurencjach. 18 grudnia 2017 - ogłoszenie wyników losowania, nagrodzonych Uczestników konkursu.

Międzynarodowy Konkurs
Informatyczny "Bóbr"

Konkurs Bóbr odbywa się na platformie mCourser.pl. Jest to darmowa platforma edukacyjna wspierająca pracę nauczycieli i uczniów w szkole i poza nią.

Aby wziąć udział w konkursie uczniowie powinni wykonać następujące kroki:
1. Zarejestruj się na platformie mCourser.pl i aktywuj konto.
2. Dołącz do swojej szkoły na mCourser.pl.
3. W zakładce Konkursy zgłoś chęć wzięcia udziału w odpowiednim konkursie.
4. Sprawdź, czy nauczyciel dołączył Cię do konkursu.

Zgłaszać się do konkursu można również u nauczyciela informatyki (Sylwii Pałdyna).

Międzynarodowy Konkurs
"Matematyka w obiektywie"

Jego celem jest popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy dobrze się rozejrzeć, zrobić zdjęcie i powiązać je podpisem z matematyką.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody: laptopy Apple MacBook, tablety, czytniki e-booków oraz plecaki, książki i gadżety. 

Uczestnicy: 2 grupy wiekowe (do i powyżej 20 roku życia)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe jest patronem konkursu, organizowanego już po raz ósmy przez Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada 2017 r.

Szkolnym ambasadorem konkursu jest Dorota Krzyśpiak, ale może być nim zarówno rodzic, wychowawca, jak i inny uczeń, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej konkursu - osoba, które pomaga innym w zakładaniu kont, logowaniu, wykonaniu, podpisywaniu i opisywaniu zdjęć, propaguje idee "Matematyki w obiektywie". 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.mwo.usz.edu.pl.

Autorem zdjęcia „Soczyste koła” jest Grzegorz Mikołajczyk.

Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2017/2018


Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne
zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę,
wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

Laureat konkursu na etapie wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych  – celujący oraz jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele danego przedmiotu.


Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj