Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl

Pracownicy naszej szkoły


Dyrektor Szkoły Podstawowej: Agnieszka Natorff - Gałka

PSYCHOLOG
MONIKA PAMROWSKA
środa, czwartek 
w godzinach    10:00 - 15:30
PEDAGOG
SYLWIA MAJSZYK
poniedziałek    10:00 - 15:00

LOGOPEDA
ANNA NOSZCZAK
poniedziałek   11:30 - 15:30
środa              08:00 - 09:00 i 11:30 - 14:30
czwartek         09:30 - 14:30
piatek              08:00 - 11:00
.

STOMATOLOG
dr DANUTA PAŁDYNA
czwartek 
w godzinach 8:00 - 12:30
POMOC STOMATOLOGA
KRYSTYNA CISZKOWSKA
poniedziałek, piątek
w godzinach 7:00 - 15:00

Język polski
Eżbieta Araźna
Jolanta Jackiewicz - Szuba

Język angielski
Monika Brewczyńska
Karolina Woźniak

Język niemiecki
Karolina Woźniak

Język rosyjski
Karine Bednarczyk

Matematyka
Dorota Krzyśpiak
Hanna Wróblewska

Fizyka
Sebastian Skorys

Chemia
Hanna Biedruna - Kudź

Geografia
Karolina Woźniak

Biologia/Przyroda 
Danuta Zychowicz

Historia
Małgorzata Komorowska

Wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Komorowska

Muzyka
Dagmara Wiadro

Plastyka
Agnieszka Natorff - Gałka
Katarzyna Milewska

Edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Roguska
Barbara Rońda
Marzena Wnuk
Elbieta Wójcicka

Wychowanie przedszkolne
Katarzyna Baranowska
Wioleta Kozłowska
Mariola Gielo
Sylwia Szymczyk
Agnieszka Zdanowicz

Informatyka
Iwona Biaduń

Technika
Iwona Biaduń

Edukacja dla bezpieczeństwa
Łukasz Grasiak

Wychowanie do życia w rodzinie
Elżbieta Wójcicka

Religia
Elżbieta Kowalczyk

Wychowanie fizyczne
Tomasz Gmiter
Sebastian Kobza

Świetlica
Karine Bednarczyk
Iwona Biaduń
Wioleta Kozłowska
Urszula Mastalerz
Sylwia Szymczyk
Danuta Zychowicz

Nauczyciel bibliotekarz
Urszula Mastalerz

Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj