Kontakt
ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl
Motto życiowe Marii Kownackiej, które towarzyszyło jej życiu i twórczości dziś jest przewodnim celem naszej codziennej pracy w szkole i poza nią.
Szkoła Podstawowa nosiła imię Marii Kownackiej, pisarki i pedagoga, która całe swoje życie poświeciła polskim dzieciom. Była wielkim ich przyjacielem nie tylko w twórczości literackiej, ale również w życiu codziennym.

Wybierając patrona, kierowaliśmy się jej charakterem oraz osobowością. Przykład życia i postępowania tej pisarki jest wzorem do naśladowania. Daje uczniom, nauczycielom, rodzicom poczucie dumy i trafia do ich serc i umysłów.

Maria Kownacka urodziła się 12 września 1894 r. w miejscowości Słup koło Kutna na Ziemi Płockiej. Wcześnie osierocona przez matkę, dzieciństwo przeżyła w ciężkich warunkach na wsi. Ukończyła, jednak gimnazjum w Warszawie.
W latach 1912—1919 pracowała jako nauczycielka w wiejskich szkołach, między innymi w majątku Krzywda na Podlasiu, gdzie zorganizowała szkołę. Po siedmiu latach musiała przerwać pracę z powodu choroby krtani. Wyjechała z Krzywdy do Warszawy, gdzie zamieszkała na stałe.

Maria Kownacka debiutowała w roku 1919 na łamach Płomyczka i Płomyka opowiadaniami pisanymi dla swoich uczniów szkoły w Krzywdzie. W 1931 Płomyczek zaczął drukować po raz pierwszy Plastusiowy Pamiętnik. Ten cykl opowieści z życia pierwszej klasy napisała Maria Kownacka na zamówienie ówczesnej redaktorki Janiny Porazińskiej.

W pierwszych latach okupacji pisarka przebywała na wsi i brała udział
w tajnym nauczaniu. W 1944 r. wróciła do Warszawy, gdzie przeżyła na Żoliborzu całe powstanie. W czasie niemieckiej okupacji współredagowała czasopisma dla dzieci Jawnutka i Dziennik dziecięcy.

W 1950 przeszła na emeryturę i cały czas poświęciła pracy literackiej. Dorobek literacki obejmuje ponad 200 pozycji, w tym utwory sceniczne, powieści, opowiadania, zbiory wierszy i baśni. Do najbardziej znanych książek należą Plastusiowy pamiętnik, Rogaś z Doliny Roztoki, Szkoła nad obłokami, Kajtkowe przygody, Dzieci z Leszczynowej Górki.
Dla dzieci najmłodszych napisała wiele wierszowanych zbiorków zabaw, wyliczanek i gier dziecięcych. Szczególne miejsce w Jej twórczości zajmują utwory sceniczne. Do najcenniejszych należą: Cztery mile za piec, Miała babuleńka kozła rogatego, Teatrzyk supełków, O Kasi, co gąski zgubiła, baśń sceniczna O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku.
Maria Kownacka w szczególny sposób starała się zainteresować młodego czytelnika tematyką przyrodniczą. Książki: Głos przyrody, Razem ze słonkiem, Dzieci z Leszczynowej Górki, Za żywopłotem wprowadzają w tajemnice przyrody i zwracają uwagę na piękno natury.

Za swoją twórczość otrzymała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, ale najbardziej ceniła Order Uśmiechu i Orle Pióro — nadane Jej przez dzieci.Obecnie w mieszkaniu pisarki, na warszawskim Żoliborzu, znajduje się Izba Pamięci, w której są autentyczne meble, zbiory rękopisów, listów, książeki innych pamiątek świadczących o życiu, zainteresowaniach i pracy twórczej literatki.

Hymn szkoły

To jest kochana nasza szkoła,
która otwiera na świat drzwi.
Każdego ranka dzwonek nas woła,
Nauka, praca wypełnia dni.

Refren:
Pracujmy szczerze dla dobra wszystkich,
byśmy z radością poszli w świat.
Niech przyjacielska więź nas połączy
i pozostawi trwały ślad.

Tu zdobywamy wciąż nową wiedzę,
która zatacza wielki krąg.
Niech każdy cząstkę z sobą zabierze,
kiedy po latach wyruszy stąd.

Refren:
Pracujmy szczerze …

Naszą patronką jest Kownacka.
Ona na imię Maria ma
i z nią rozsławiać szkołę chcemy,
i tak jak Ona kochać świat.

Refren:
Pracujmy szczerze ...
Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj