PODRĘCZNIKI ORAZ PROGRAMY - ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz!”

2012-10-23 22:44:46, komentarzy: 0

 


W trosce o rozwój intelektualny swoich uczniów wychowawczynie klas trzecich p.E.Wójcicka i p.M.Wnuk prowadzą w bieżącym roku szkolnym koła zainteresowań; „Doskonały matematyk” i „Mądra głowa”.


    Koło matematyczne „Doskonały matematyk” skupia uczniów wykazujących zainteresowania i uzdolnienia matematyczne.  Jego celem  jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu materiału programowego, przygotowanie uczniów  do konkursów matematycznych jak i rozwój zamiłowania do tej dziedziny nauk. Na zajęciach rozwiązywane są nie tylko zadania rachunkowe czy geometryczne, lecz  także zadania problemowe wykraczające poza program obowiązujący na  I etapie kształcenia. Uczniowie szukają  różnorodnych metod rozwiązania zadań i problemów matematycznych, badają własności liczb, konstruują figury geometryczne.

                          

                   

 

     

  Założeniem koła „Mądra głowa” jest rozwijanie zainteresowań dzieci z różnych dziedzin nauki.  Na zajęciach dominują metody aktywne. Uczniowie posługują się mapami, atlasami, przewodnikami  i różnorodnymi materiałami także przygotowanymi z Internetu. Praca uczniów polega głównie  na działaniu, doświadczaniu i gromadzeniu różnorodnych informacji. W miesiącu wrześniu dzieci poszerzyły swą wiedzę o mrówkach, poszukiwały odpowiedzi na pytania : Jak zbudowane jest ciało mrówki? Jaką rolę pełnią te owady w świecie przyrody? Co to są mrówki faraona? W miesiącach październik – listopad – grudzień  uczniowie poznają symbole Unii Europejskiej tj. hymn, flaga oraz kraje członkowskie.

                

  

 

 

Elżbieta Wójcicka i Marzena Wnuk

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator strony - przetestuj