Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego „RUCH W OTOCZENIU"

2013-12-17 22:49:47, komentarzy: 0

Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego

„RUCH W OTOCZENIU"

 

Przedmiotem fotografii jest wszystko, co kojarzy się z RUCHEM, jako pojęciem szeroko rozumianym.

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Starej Niedziałce http://zsniedzialka.manifo.com/
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Mazowiecka 154
tel. 025-759-08-24

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, których organem prowadzącym jest GMINA MIŃSK MAZOWIECKI.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii o wymiarach minimum 13 x 18cm lub większych.

4. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.

5. Zdjęcia należy nadsyłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

6. Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. Dostarczając zdjęcia w dowolnej formie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, szkoła, klasa, komentarz do zdjęcia (może być również tytuł), miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. (Zdjęcia muszą być koniecznie podpisane na odwrocie)

8. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa do nadesłanych prac.

9. Zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły od 13.01.2014r. do 31.01.2014r. do godz. 15.00 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.02.2014 r.

10. Rozdanie nagród ufundowanych przez WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI odbędzie się 14.02.2014r. w Zespole Szkół w Starej Niedziałce

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Panią Krystynę Gmur dyrektora ZS w Starej Niedziałce. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe z momentem przesłania do organizatora swoich prac.

16. Informacji o organizacji i przebiegu konkursu udziela Sebastian Skorys, ZS Stara Niedziałka.

« powrót

Dodaj nowy komentarz


SZKOŁA PODSTAWOWA

im. MARII KOWNACKIEJ


GIMNAZJUM

im. RODZINY SAŻYŃSKICHPLAN PRACY SU

PODRĘCZNIKI ORAZ PROGRAMY - ROK SZKOLNY 2013/2014Partner 
Dnia Europejskiego

Więcej na http://blog.orange.pl/technologiczny/entry/witamy-wiosne-w-orange-konkurs/BAL CHOINKOWY 8 luty 2014
REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce

I TURNIEJ WARCABY - REGULAMIN DO POBRANIA:

Kreator strony - przetestuj