BIBLIOTEKA

Godziny otwarcia wypożyczalni

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-1440

800-1440

800-1345

800-1440

800-1345

Godziny otwarcia czytelni i ICIM

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

-

1050-1400

800-1005

1050-1400

-

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałcemieści się w sali numer 32/33. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni połączonej z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. W bibliotece pracuje jedna bibliotekarka p. Urszula Mastalerz. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.

 

Do głównych zadań biblioteki należy:


Gromadzenie, opracowanie przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych

 

Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej

 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie postaw twórczych czytelników z uwzględnieniem indywidualnych zdolności i możliwości uczniów.

 

Pomoc w dotarciu do informacji i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów, projektów.

 

Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.

 

Przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

Organizowanie konkursów, wystaw,projektów, apeli, akcji charytatywnych.

 

Prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, jak również zajęć biblioterapii i treningu twórczości.

 

Współpraca znauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej.        Biblioteka Szkolna posiada księgozbiór liczący 5800 woluminów, a wśród nich lektury, literatura popularnonaukowa w tym słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, literatura dla dzieci i młodzieży.  Prenumerowanych jest 11 tytułów periodyków,w tym „Świerszczyk”, „Victor gimnazjalista”, „Młody technik”, „Przyroda Polska”. W bibliotece znajdują się zbiory audiowizualne w postaci programów multimedialnych, filmów dydaktycznych na płytach DVD i kasetach VHS,audiobooki, płyty CD.

Biblioteka Szkolna jest miejsce twórczej, kreatywnej pracy, w sposób aktywny uczestniczy w życiu szkoły poprzez organizację wielu ciekawych i interesujących konkursów czytelniczych i recytatorskich, projektów uczniowskich, akcji charytatywnych (zbiórka zakrętek, baterii, makulatury). Co roku przygotowywane są uroczystości: Pasowania na Czytelnika, obchody Święta Biblioteki, urodziny Pluszowego Misia, Dzień Patrona Marii Kownackiej, Światowy Dzień Książki. Biblioteka szkolna stała się miejscem animacji kultury poprzez szereg działań, które aktywizują dzieci i młodzież do działania, ponadto panuje w niej ożywiona i twórcza atmosfera.

 

W 2009 roku Pani Urszula Mastalerz przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” pełniąc funkcję lidera. W ramach współpracy z Fundacją ABC XXI wiek organizuje spotkania czytelnicze z ciekawymi ludźmi, apele, konkursy oraz akcje czytelnicze.

 

 

Dlaczego warto czytać książki? Na to pytanie odpowiedziały uczennice klasy V (Ula, Ola, Laura, Marta, Jula, Wiktoria iGosia). Książki warto czytać ponieważ:

 

 1. „mają magiczną moc wyobraźni”, przez rozwijają wyobraźnię, a to ma wpływ na pomysłowość!
 2. „Często stanowią zaproszenie do krainy bajek.”„kształcą i rozwijają”, zdobywamy dzięki nim wiedzę, uczą i dostarczają wiedzy o świecie
 3. „rozwijają pamięć” i pozwalają zachować ją do późnych lat w dobrej kondycji 
 4. dostarczają rozrywki, są „świetnym sposobem na nudę”, bawią, mają wpływ na sferę emocjonalną człowieka - śmieszą, smucą, przerażają
 5. uczą że "wiesz więcej = możesz więcej" 
 6. napisane w dobrym stylu książki „uczą nowego słownictwa” i ciekawych związków frazeologicznych, oryginalnych wyrażeń; w pewnym stopniu zapewne pomagają w formułowaniu myśli i wypowiedzi;
 7. ich lektura pozwala zdobyć „umiejętność poprawnego pisania”, gdy sporo czytasz to tego typu błędów raczej nie robisz,
 8. „dzięki nim stajemy się bogatsi.”

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

2012-10-11 14:08:52, komentarzy: 0

 

 1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej korzystać mogą nieodpłatnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (wyjątkowo dzieci młodsze) i pracownicy po zapoznaniu się z regulaminem ICIM.
 2. Z Centrum można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach.
 3. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej.
 5. Nie można wykorzystywać komputera do gier z czatowania, korzystania z komunikatorów, stron do blogowania, stron zawierających treści niezgodne z prawem.
 6. Zabrania się instalowania innych programów.
 7. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Po zakończeniu pracy należy usunąć niepotrzebne pliki i foldery.
 8. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.
 9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w ICIM należy zachować ciszę.
 10. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.
 11. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Uczeń może jednak korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza.
 12. Użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą bibliotekarza.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.
 14. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 15.  Plecaki i torby w wyznaczonym miejscu biblioteki.
 16. Nie należy wnosić do Centrum napojów, ani innych artykułów spożywczych.
 17. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z ICIM na określony czas.
 18. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów i myszy).
 19. Użytkownik może jednorazowo korzystać ze stanowiska przez jedną godzinę lekcyjną. W razie potrzeby może ten czas przedłużyć.
 20. Użytkownik może rezerwować stanowisko u bibliotekarza.
 21. Włączania i wyłączania komputerów dokonuje tylko opiekun centrum.
 22. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator strony - przetestuj