BIBLIOTEKA

Godziny otwarcia wypożyczalni

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-1440

800-1440

800-1345

800-1440

800-1345

Godziny otwarcia czytelni i ICIM

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

-

1050-1400

800-1005

1050-1400

-

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałcemieści się w sali numer 32/33. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni połączonej z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. W bibliotece pracuje jedna bibliotekarka p. Urszula Mastalerz. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.

 

Do głównych zadań biblioteki należy:


Gromadzenie, opracowanie przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych

 

Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej

 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie postaw twórczych czytelników z uwzględnieniem indywidualnych zdolności i możliwości uczniów.

 

Pomoc w dotarciu do informacji i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów, projektów.

 

Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.

 

Przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

Organizowanie konkursów, wystaw,projektów, apeli, akcji charytatywnych.

 

Prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, jak również zajęć biblioterapii i treningu twórczości.

 

Współpraca znauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej.        Biblioteka Szkolna posiada księgozbiór liczący 5800 woluminów, a wśród nich lektury, literatura popularnonaukowa w tym słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, literatura dla dzieci i młodzieży.  Prenumerowanych jest 11 tytułów periodyków,w tym „Świerszczyk”, „Victor gimnazjalista”, „Młody technik”, „Przyroda Polska”. W bibliotece znajdują się zbiory audiowizualne w postaci programów multimedialnych, filmów dydaktycznych na płytach DVD i kasetach VHS,audiobooki, płyty CD.

Biblioteka Szkolna jest miejsce twórczej, kreatywnej pracy, w sposób aktywny uczestniczy w życiu szkoły poprzez organizację wielu ciekawych i interesujących konkursów czytelniczych i recytatorskich, projektów uczniowskich, akcji charytatywnych (zbiórka zakrętek, baterii, makulatury). Co roku przygotowywane są uroczystości: Pasowania na Czytelnika, obchody Święta Biblioteki, urodziny Pluszowego Misia, Dzień Patrona Marii Kownackiej, Światowy Dzień Książki. Biblioteka szkolna stała się miejscem animacji kultury poprzez szereg działań, które aktywizują dzieci i młodzież do działania, ponadto panuje w niej ożywiona i twórcza atmosfera.

 

W 2009 roku Pani Urszula Mastalerz przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” pełniąc funkcję lidera. W ramach współpracy z Fundacją ABC XXI wiek organizuje spotkania czytelnicze z ciekawymi ludźmi, apele, konkursy oraz akcje czytelnicze.

 

 

Dlaczego warto czytać książki? Na to pytanie odpowiedziały uczennice klasy V (Ula, Ola, Laura, Marta, Jula, Wiktoria iGosia). Książki warto czytać ponieważ:

 

 1. „mają magiczną moc wyobraźni”, przez rozwijają wyobraźnię, a to ma wpływ na pomysłowość!
 2. „Często stanowią zaproszenie do krainy bajek.”„kształcą i rozwijają”, zdobywamy dzięki nim wiedzę, uczą i dostarczają wiedzy o świecie
 3. „rozwijają pamięć” i pozwalają zachować ją do późnych lat w dobrej kondycji 
 4. dostarczają rozrywki, są „świetnym sposobem na nudę”, bawią, mają wpływ na sferę emocjonalną człowieka - śmieszą, smucą, przerażają
 5. uczą że "wiesz więcej = możesz więcej" 
 6. napisane w dobrym stylu książki „uczą nowego słownictwa” i ciekawych związków frazeologicznych, oryginalnych wyrażeń; w pewnym stopniu zapewne pomagają w formułowaniu myśli i wypowiedzi;
 7. ich lektura pozwala zdobyć „umiejętność poprawnego pisania”, gdy sporo czytasz to tego typu błędów raczej nie robisz,
 8. „dzięki nim stajemy się bogatsi.”

Regulamin biblioteki

2012-10-11 14:07:00, komentarzy: 0

Wypożyczalnia


 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 3. Uczniowie klas I szkoły podstawowej zostają czytelnikami biblioteki po pasowaniu na czytelnika.
 4. Uczniowie szkoły podstawowej jednorazowo mogą wypożyczyć maksymalnie 3 książki (w tym l lekturę)
 5. Uczniowie gimnazjum jednorazowo mogą wypożyczyć maksymalnie 5 książki (w tym 2 lektury)
 6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo
  wypożyczyć więcej materiałów.
 7. Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni od dnia wypożyczenia.
 8. Czytelnik może ubiegać się o przedłużenie terminu zwrotu książki. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia.
 9. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed ich wypożyczeniem powinien zgłosić dostrzeżone uszkodzenia.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu ze zbiorów bibliotecznych) należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję.
 12. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.
 13. Uczniowie i nauczyciele szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 14. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 15. Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe (maksymalnie 3 w semestrze).

 

 

 Czytelnia

 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 3. Przed wejściem do czytelni torby i plecaki należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
 4. Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.
 5. Z księgozbioru podręcznego i aktualnych czasopism można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
 6. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 7. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania książek i czasopism.
 1. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy. Czytelników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.
 2. Opuszczając czytelnię wykorzystane materiały należy pozostawić na stoliku.
 3. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo , a w uzasadnionych przypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania z czytelni.
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator strony - przetestuj