Święto Niepodległości

2017-11-16 18:40:42, komentarzy: 0

„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie.

Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć.

One mówią… Kto tę ciszę raz usłyszał, wiele mówi mu ta

„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie.

Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć.

One mówią… Kto tę ciszę raz usłyszał, wiele mówi mu ta cisza.

Tam zapisane są przodków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia.

I słowa trzy, które przez pokolenia szły: BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

 

Był taki czas w naszej historii, kiedy naród polski na 123 lata popadł w niewolę, a państwo polskie zniknęło z mapy Europy. Siłą łączącą Polaków we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o niepodległość. Organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom.Dzięki świadomości narodowej naszych przodków ocalały mowa polska, historia i kultura.

W tym roku minęła 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Młodzi artyści wyrecytowali i wyśpiewali drogę Polaków do wolności.Montaż słowno – muzyczny wprowadził widzów w nastrój zadumy i nostalgii. Wszyscy poczuliśmy się dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości stały się doskonałą okazją do złożenia ślubowania przez Szkolną Radę Samorządu Uczniowskiego.

cisza.

Tam zapisane są przodków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia.

I słowa trzy, które przez pokolenia szły: BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

 

Był taki czas w naszej historii, kiedy naród polski na 123 lata popadł w niewolę, a państwo polskie zniknęło z mapy Europy. Siłą łączącą Polaków we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o niepodległość. Organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom.Dzięki świadomości narodowej naszych przodków ocalały mowa polska, historia i kultura.

W tym roku minęła 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Młodzi artyści wyrecytowali i wyśpiewali drogę Polaków do wolności.Montaż słowno – muzyczny wprowadził widzów w nastrój zadumy i nostalgii. Wszyscy poczuliśmy się dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości stały się doskonałą okazją do złożenia ślubowania przez Szkolną Radę Samorządu Uczniowskiego.

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj