Patchwork wartości

2017-10-23 21:38:11, komentarzy: 0

 

W dniu 17 października 2016 roku projekt „Patchwork wartości” opracowany przez Szkolny Klub Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie „Iskry Miłosierdzia”.  

Celem projektu było poznanie i pogłębienie wiedzy na temat życia Jana Pawła II, integracja działań wokół sylwetki papieża,  jak również zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Ważnym zagadnieniem było rozwijanie u wolontariuszy umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak tolerancja, otwartość, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwość, bezinteresowność, a także umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie. Projekt zakładał także ukazywanie dzieciom i wolontariuszom wartości w życiu człowieka, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i ich nazywania. Odbiorcami projektu były dzieci w wieku 3-10 lat z oddziałów przedszkolnych i klasy I Zespołu Szkół w Starej Niedziałce, klas I-III Zespołu Szkół w Stojadłach, zerówki i klasa I z Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi w Starogrodzie, 3-5 latki z  Przedszkola nr 1 w Mińsku Maz. Projekt realizowała grupa 11 wolontariuszy z klas V-VI Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce pod kierunkiem p. Urszuli Mastalerz. Projekt był realizowany od 14 listopada 2016 roku do 20 czerwca 2017 roku.

W ramach realizacji projektu w listopadzie i grudniu została zorganizowana w Zespole Szkół w Starej Niedziałce zbiórka książek dla dzieci. Do akcji zaprosiliśmy nauczycieli, uczniów, rodziców Zespołu Szkół w Starej Niedziałce oraz mieszkańców pobliskich miejscowości. W ramach akcji zebraliśmy ponad 200 książek, dodatkowo pozyskaliśmy kolejne 300 od PKP Intercity, Komisji UE.

Od listopada 2016 roku do czerwca 2017 roku zorganizowaliśmy cykl 10 spotkań dla dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, w trakcie których wprowadzaliśmy je w świat wartości, nauczanych przez Jana Pawła II. Każde spotkanie przebiegało według wypracowanego z wolontariuszami scenariusza. W trakcie pierwszej części spotkania wolontariusze przedstawiali postać  Jana Pawła II, uczniowie dowiadywali się wielu ciekawostek z życia papieża, słuchali także cytatów odnośnie danej wartości. Kolejna część spotkania to czytane przez wolontariuszy opowiadania, wiersze lub bajki dotyczące wybranej wartości. Podczas spotkań nie zabrakło zabawy, tańca, ruchu, działań integracyjnych, prac plastycznych, rozmów, wystawiliśmy także teatrzyki, zaprezentowaliśmy teatrzyk komishibai. Ostatnia część spotkania polegała na wykonaniu wraz z dziećmi patchworka wartości, wolontariusz malował, a dzieci podawały propozycje elementów jakie miały się znaleźć na materiale. W trakcie tej części wręczaliśmy dzieciom książki, naklejki. Relacje z działań były zamieszczane na stronie internetowej szkoły, na blogu szkoły.

Dodatkowo przed realizacją projektu w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Starej Niedziałce został zorganizowany dzień wszystkich świętych. W trackie obchodów poprosiłam uczniów o napisanie na tablicy odpowiedzi na pytanie "Wartości na drodze ku świętości?". Dla ułatwienia zadania przygotowałam wystawkę książek o świętych. Na początku czytelnicy mieli mały problem, lecz już po chwili i pierwszym wpisie, ruszyły propozycje kolejnych wartości. I tak po 6 minutach na tablicy zabrakło wolnego miejsca. W ten sposób wybraliśmy z wolontariuszami 10 najważniejszych, najczęściej powtarzających się wartości.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Stojadłach w dniu 25.11.2016 roku. W spotkaniu wzięło udział 90 uczniów Zespołu Szkół w Stojadłach z klas I-III, a także 6 nauczycieli. Spotkanie prowadziło 10 wolontariuszy, trwało 2 godziny. W trakcie spotkania przedstawiliśmy uczniom postać Jana Pawła II, kolejna część dotyczyła tolerancji. W tym czasie wraz z uczniami zwiedziliśmy 4 strony świata, poznając historie misiów bajkowych i filmowych z czterech kontynentów. Uczniowie odczytali 4 bajki z książki „Misie z czterech stron świata”, zaprezentowali  ciekawostki o 4 niedźwiedziach i przedstawili 4 postacie filmowych misiów, ucząc tolerancji dla odmienności, inności. Nie zabrakło zabaw, pląsów harcerskich, piosenek, rymowanek. Rozdaliśmy 180 naklejek i książek.

Drugie spotkanie odbyło się  w Publicznej Szkole Podstawowej w Starogrodzie. W spotkaniu wzięło udział 26 uczniów z przedszkola i zerówki oraz 8 wolontariuszy i gościnnie 7 uczennic Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce. Nasze spotkanie zrealizowane zostało 16.12.2016 roku i trwało 1,5 godziny, w trakcie zajęć uczniowie poznali 15 ciekawostek o Janie Pawle II, wysłuchali wielu wierszy o miłości, obejrzeli przedstawienie kukiełkowe „Listy do Mikołaja” w wykonaniu uczennic Gimnazjum. Uczniowie wraz z dziećmi wykonali techniką origami mikołaje i anioły. Rozdaliśmy 50  książek i wręczyliśmy 32 czekoladowe medale za wspaniałą zabawę, wykonaliśmy patchwork wartości MIŁOŚĆ.

Trzecie spotkanie dotyczyło szczęścia i związane było tematycznie z urodzinami Kubusia Puchatka. 30.01.2017 roku 8 wolontariuszy przeprowadziło zajęcia dla oddziału 5 latków Zespołu Szkół w Starej Niedziałce. W trakcie spotkania wolontariusze zaprezentowali informacje o Janie Pawle II, przeczytali cytaty o szczęściu, w nietypowy sposób odczytali opowiadanie o Kubusiu Puchatku. W trakcie spotkania czytelniczego nie zabrakło muzyki, śpiewu, zabawy i prezentacji multimedialnej o mieszkańcach Stumilowego Lasu. Na koniec tort. Rozdaliśmy 18 książek i wykonaliśmy patchwork wartości SZCZĘŚCIE.

Kolejne spotkanie dotyczyło odpowiedzialności, 6.04.2017 roku świętowaliśmy dzień książki dla dzieci. W tym dniu odbyło się spotkanie czytelnicze dla dzieci z zerówki z Zespołu Szkół w Starej Niedziałce w ramach projektu „Patchworkowe wartości”. Podczas spotkania uczniowie klasy VI a odczytali opowiadanie o odpowiedzialności z książki „12 ważnych opowiadań”, wolontariusze zaprezentowali ciekawostki o Janie Pawle II. W spotkaniu wzięło udział 20 uczniów, którzy na zakończenie spotkania otrzymali książki. 21.04.2017 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu. 7 uczennic klasy VI a zorganizowało spotkanie czytelnicze w oddziale przedszkolnym 5 latków Zespołu Szkół w Starej Niedziałce o przyjaźni. Najmłodsi uczniowie wysłuchali wierszy, dekalogu przyjaciela, wzięli udział w zabawach, dzięki którym dowiedzieli się jak powinien zachować się przyjaciel. W spotkaniu wzięło udział 20 przedszkolaków z grupy 5 latków Zespołu Szkół w Starej Niedziałce. Pod koniec kwietnia 25.04.2017 roku zostało zrealizowane spotkanie dotyczące odwagi. Uczniowie klasy VI odwiedzili zerówkę Zespołu Szkół w Starej Niedziałce, podczas rozmów, zabaw mówili o odwadze. O tym jak powinien zachowywać się odważny człowiek przypomniał wiersz M. Strzałkowskiej. Na koniec spotkania wykonaliśmy patchwork wartości. Szóste spotkanie odbyło się 11.05.2017 roku w oddziale przedszkolnym 3 latków w Zespole Szkół w Starej Niedziałce i dotyczyło dobroci. Uczniowie klasy VI przygotowali spotkanie w trakcie, którego rozmawiali z dziećmi, co to znaczy być dobrym, jak zachowuje się osoba dobra. Uczennice przygotowały scenki dramowe o pomaganiu. Przedszkolaki wysłuchały wierszy o byciu dobrym, pomaganiu. Oczywiście nie zabrakło informacji o Janie Pawle II i cytatów o dobroci. Po wspólnej zabawie rozdaliśmy 16 książek i stworzyliśmy patchwork. Dzień później 12.05.2017 roku zostało zrealizowane kolejne patchworkowe spotkanie, które poprowadzili uczniowie klasy VI. Podczas zabaw, pląsów harcerskich rozmawialiśmy z dziećmi o mądrości, odczytane zostały wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej. W oddziale przedszkolnym 4 latków w Zespole Szkół w Starej Niedziałce przedstawiliśmy bajkę „W świecie literek” za pomocą teatrzyka komishibai. Na koniec spotkania przygotowaliśmy patchwork. Ważnym elementem spotkania było zaprezentowanie zalet czytania książek w formie piktogramów. W czerwcu odbyły się dwa spotkania. Pierwsze dotyczyło uczciwości i odbyło się w klasie I Zespołu Szkół w Starej Niedziałce. W trakcie spotkania uczniowie poznali postać Jana Pawła II, dowiedzieli się czym jest uczciwość, jakie zachowania możemy nazwać uczciwymi. Uczennice przeczytały opowiadanie o sroce z książki „Bajkomat". Na koniec spotkania rozdaliśmy 14 książek i wykonaliśmy patchwork. Ostatnie spotkanie zostało przeprowadzone 20.06.2017 roku przez grupę 10 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce, którzy odwiedzili Przedszkole nr 1 w Mińsku Maz. W trakcie godzinnych zajęć dla grupy 78 przedszkolaków czytaliśmy wiersze o prawach i obowiązkach dzieci, wystawialiśmy teatrzyk o prawach dzieci, na straży których stoi UNICEF, prezentowaliśmy teatrzyk komishibai, bawiliśmy się, śpiewaliśmy, mówiliśmy o Janie Pawle II. Na koniec tradycyjnie patchwork dotyczący wartości SZACUNEK, rozdaliśmy 78 książek i 150 naklejek.

Zrealizowaliśmy 10 spotkań, które trwały 11 i pół godziny, wzięło w nich udział 321 dzieci i 35 nauczycieli w tym dwie panie dyrektor. Przebyliśmy ponad 70 km.  Rozdaliśmy 456 książek i dużo wiedzy i radości. Stworzyliśmy patchwork składających się z 10 wartości. Projekt zrealizowali Partycja Szymańska, Natalia Szczepek, Maja Szczepańska, Julia Leszczyńska, Marzena Parol, Daria Wocial, Matylda Winnik,  Piotr Krawczak, Urszula Kolaszt, Natalia Dębowska, w trakcie projektu dołączyła Oliwia Iwaniuk. Opiekunem i koordynatorem była Urszula Mastalerz. Gorąco dziękujemy naszemu głównemu sponsorowi firmie JARCYK. To był niezwykły projekt i jego efekty można oglądać na gazetce ściennej w szkole. 

Natomiast 17 października 2017 r. został on podsumowany podczas  spotkania jubileuszowego z okazji 10. Powiatowego Dnia Papieskiego. Podczas uroczystości, w której trakcie organizatorzy wspominali 10 lat działań wokół postaci Jana Pawła II, mieliśmy także okazję obejrzeć występy uczniów. My także mieliśmy swoje 5 minut, podczas podsumowania projektu „Patchwork wartości”. Wolontariuszki przygotowały stoisko, na którym zaprezentowaliśmy patchwork wartości, nasz projekt w liczbach oraz mnóstwo zdjęć. Nasze stoisko odwiedziło wiele osób, a my z przyjemnością opowiadaliśmy o naszych działaniach, wręczaliśmy także przygotowane specjalnie na tę okazję zakładki z myślami Jana Pawła II. Dodatkowo prosiliśmy uczestników spotkania, aby na pudełkach napisali skojarzenia związane z wartościami, które tworzyły nasz patchwork.

Urszula Mastalerz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Zachęcamy wszystkich 
do korzystania 
z e-podręczników.
Kreator strony - przetestuj